Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

ΚΗΡΟΤΗΚΤΗΣ ΑΤΜΟΎ [ΣΕ ΠΑΡΑΦΙΝΙΕΡΑ]

Μετατροπή παραφινιέρας να γινεται και κηροτήκτης ατμού όταν χρειάζεται.